ระบบ TMS วางแผนและจัดการบริการงานขนส่ง สำหรับองค์กรขนาดใหญ่

360TECHX ระบบ TMS สำหรับองค์กรขนาดใหญ่
ระบบ TMS มาตรฐานระดับ Enterprise ด้วยราคาเข้าถึงได้
หน้าตาการใช้งานระบบ TMS
ระบบ TMS จัดการงานขนส่งสำหรับธุรกิจ

CONVERGENT PROCESSES

TMS ไม่ใช่แค่ช่วยจัดการงาน แต่คือ การทำงานร่วมกัน

LOGISTICS DIGITAL COMMUNITY

มากกว่า ระบบ TMS แต่เป็นการเข้าร่วม Logistics Digital Community

ระบบ TMS มีรถมากกว่า 40,000
ระบบ ERP ใน Transportation Management System

ENTERPRISE ERP/WMS INTEGRATION

เชื่อมต่อระบบ ERP/WMS ชั้นนำได้ทุกแบรนด์ด้วย
360 lntegration Agent (PROXY)
หน้าตาการใช้งานระบบ TMS
360TECHX ระบบ TMS สำหรับองค์กรขนาดใหญ่
ระบบ TMS มาตรฐานระดับ Enterprise ด้วยราคาเข้าถึงได้
ระบบ TMS จัดการงานขนส่งสำหรับธุรกิจ

CONVERGENT PROCESSES

ไม่ใช่แค่จัดการงาน แต่คือ การทำงานร่วมกัน

ระบบ TMS มีรถมากกว่า 40,000

LOGISTICS DIGITAL COMMUNITY

มากกว่าระบบ TMS แต่เป็นการเข้าร่วม Logistics Digital Community

ระบบ ERP ใน Transportation Management System

ENTERPRISE ERP/WMS INTEGRATION

เชื่อมต่อระบบ ERP/WMS ชั้นนำได้ทุกแบรนด์ด้วย 360 lntegration Agent (PROXY)
360TECHX ระบบ TMS สำหรับองค์กรขนาดใหญ่

บริการอะไรบ้าง?

CONSULTATION​
บริการให้คำปรึกษาสำหรับ
ระบบจัดการงานขนส่ง​

CUSTOMIZATION​
บริการปรับแต่งระบบ
ให้เข้าองค์กร​

SUPPORT​
บริการดูแลและสนับสนุน
การใช้งานระบบ​

SYSTEM INTEGRATION​
บริการอีกมากมายของพันธมิตร
ธุรกิจ 360TECHX​

360TECHX ระบบ TMS สำหรับองค์กรขนาดใหญ่

บริการอะไรบ้าง?

CONSULTATION​
บริการให้คำปรึกษาสำหรับ
ระบบจัดการงานขนส่ง​

CUSTOMIZATION​
บริการปรับแต่งระบบ
ให้เข้าองค์กร​

SUPPORT​
บริการดูแลและสนับสนุน
การใช้งานระบบ​

SYSTEM INTEGRATION​
บริการอีกมากมายของพันธมิตร
ธุรกิจ 360TECHX​

LOADING OPTIMIZATION
AND SLOT MANAGEMENT
ระบบบริหารการขึ้น-ลงสินค้า

 • วางแผนการโหลดและเรียงสินค้าของรถขนส่ง ช่วยประหยัดเวลา และเพื่อความสะดวก ในการขึ้น-ลงสินค้า แต่ละจุด
 • วางแผนตารางเวลาและสถานที่ขึ้น-ลงแต่ละจุด ให้เหมาะสมกับแผนตารางรถขนส่ง

VRP (VERTICAL ROUTING
PLANNING)
ระบบวางแผนเส้นทางการขนส่ง

 • ระบบจะวิเคราะห์เส้นทางและงานขนส่งในแต่ละรอบ เพื่อวางแผนจัดรถขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • รองรับงานขนส่งแบบ Milk-run
 • พร้อมคัดเลือกผู้ขนส่งที่เหมาะสม กับแผนการจัดรถขนส่งในแต่ละรอบได้

MULTI GPS MONITORING
รองรับการเชื่อมต่อ GPS
มากกว่า 20 แบรนด์

 • สามารถแสดงสถานะการขนส่งจาก GPS หลายระบบได้ในหน้าจอเดียว หมดปัญหาการเปิดหน้าจอหลายระบบ
 • รวบรวมและประมวลผลสถานะการขนส่งได้รวดเร็ว แม่นยำ ช่วยลดปัญหาความล่าช้าในการขนส่ง

ONLINE FLEET CARD
เชื่อมต่อระบบซื้อและจ่ายน้ำมัน
ออนไลน์ (เร็วนี้ ๆ)

 • ระบบซื้อน้ำมันและจ่ายคูปองน้ำมันออนไลน์ เติมได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา
 • ระบบคำนวณนำ้มัน และจัดการคูปองน้ำมัน ให้คนขับ ตามแต่ละงานขนส่งแบบอัตโนมัติ
 • ส่งรหัสเติมน้ำมันให้คนขับผ่านแอปพลิเคชั่น 360TRUCKER พร้อมบันทึกข้อมูลการเติมนำ้มันแบบทันที

Feature Overview

360TECHX TMS

ระบบจัดการธุรกิจขนส่งยุคใหม่ ที่ง่ายกว่า

ครบ จบ ในระบบเดียว

 • บริหารจัดการ Ecosystem การขนส่งของคุณแบบออนไลน์ 100%
 • พนักงานจัดส่ง, ผู้ขนส่ง, คนขับรถ ของคุณได้ทำงานร่วมกันได้แบบ Work From Anywhere
 • จัดการข้อมูล และ การทำงานครบ จบในระบบเดียว
 • วิเคราะห์ และ ปรับปรุง Supply Chain ให้ดีขึ้น ด้วยข้อมูล
 • รับการอัพเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่อย่างสม่ำเสมอผ่านระบบ cloud ไม่พลาดฟีเจอร์สำคัญ ๆ
 • เชื่อมต่อการขนส่งของธุรกิจคุณกับโลกภายนอกอย่างไร้รอยต่อ

360TECHX TMS - X1

Truck Booking Management

ระบบจัดการการขนส่ง ฟีเจอร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับจัดการ
ออเดอร์การขนส่ง
 • จัดการออเดอร์จองรถบรรทุก / จัดการออกเอกสาร / จ่ายงานขนส่ง ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ แบบออนไลน์
 • จัดการข้อมูลรถบรรทุก และพนักงานขับรถได้
 • วางแผน และตรวจสอบการขนส่งได้มีประสิทธิภาพ แม่นยำ ลดความผิดพลาดของข้อมูล
 • รองรับรูปแบบของ Order ที่หลากหลาย ทั้งแบบเต็มคันรถ (FTL), แบบรวมเที่ยว (LTL) และ แบบล็อตขนาดใหญ่ (Multiple Truck Loads)
 • รองรับการผันค่าขนส่งตามอัตราน้ำมันแบบอัตโนมัติ
 • ดูรายงานการจองรถขนส่ง และ นำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้
 • กำหนดสิทธิ์ให้แต่ละหน่วยงาน เข้าถึงราคาค่าขนส่ง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนได้
 • ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้ทำงานภายใต้ระบบ และมาตรฐานเดียว

360TECHX TMS - X2

Fleet Monitoring

เชื่อมต่อระบบ TMS เข้ากับตำแหน่งของรถขนส่ง

 • เช็กสถานะการขนส่งได้ตลอดเวลา พร้อมบันทึกรูปภาพ และเอกสารการขนส่ง
 • ประเมิน และคาดการณ์เวลาการขนส่งได้ทุกจุดรับ-ส่งสินค้า (Estimated Time Arrival, Estimated Time Departure)
 • ไม่จำกัดการใช้งานของแอปคนขับรถ
 • รองรับการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ GPS

360TECHX TMS - X3

Planning and
Scheduling

ด้วยอัลกอลิธึมอัจฉริยะจาก 360BRAIN

 • วางแผนการขึ้น-ลงสินค้าแบบหลายสถานที่ได้
 • วางแผนการขึ้น-ลงสินค้าแบบหลายคันได้
 • วางแผนรอบการขนส่งให้เต็มประสิทธิภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ง่าย,สะดวก,ทันต่อสถานการณ์
 • รองรับการเชื่อมต่อระบบ ERP เช่น SAP, ORACLE, MICROSOFT DYNAMICS, ODOO และ WMS เช่น SAP, ORACLE, HONEYWELL

360TECHX TMS - X4

Settlement

ระบบจัดการค่าใช้จ่ายสําหรับการขนส่ง

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนขนส่งให้ดียิ่งขึ้น

 • จัดการสรุปรายได้และต้นทุนค่าขนส่งได้ทันที
 • บันทึกต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในแต่ละ Shipment ได้โดยง่าย
 • รองรับกระบวนการทําและออกเอกสารต่าง ๆ อัตโนมัติผ่านทางออนไลน์ เช่น การวางบิล, การรับวางบิล, การจ่ายค่าขนส่ง,เอกสารหัก ณ ที่จ่าย
 • รองรับการเชื่อมต่อระบบจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายไปสู่ระบบ ERP
01 05

TMS

ครบ จบ ในระบบเดียว

 • บริหารจัดการ Ecosystem การขนส่งของคุณแบบออนไลน์ 100%
 • พนักงานจัดส่ง, ผู้ขนส่ง, คนขับรถ ของคุณได้ทางานร่วมกันได้แบบ Work From Anywhere
 • จัดการข้อมูล และ การทำงานครบ จบในระบบเดียว
 • วิเคราะห์ และปรับปรุง Supply Chain ให้ดีขึ้นด้วยข้อมูล
 • รับการอัพเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่อย่างสม่ำเสมอผ่านระบบ Cloud ไม่พลาดฟีเจอร์สำคัญๆ
 • เชื่อมต่อการขนส่งของธุรกิจคุณกับโลกภายนอกอย่างไร้รอยต่อ

360TECHX TMS - X1

Truck Booking
Management

ระบบจัดการการขนส่ง ฟีเจอร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับจัดการ
ออเดอร์การขนส่ง
 • จัดการออเดอร์จองรถบรรทุก / จัดการออกเอกสาร / จ่ายงานขนส่ง ให้เป็นเรื่องง่ายๆ แบบออนไลน์
 • จัดการข้อมูลรถบรรทุก และพนักงานขับรถได้
 • วางแผน และตรวจสอบการขนส่งได้มีประสิทธิภาพ แม่นยำ ลดความผิดพลาดของข้อมูล
 • รองรับรูปแบบของ Order ที่หลากหลาย ทั้งแบบเต็มคันรถ (FTL), แบบรวมเที่ยว (LTL) และ แบบล็อตขนาดใหญ่ (Multiple Truck Loads)
 • รองรับการผันค่าขนส่งตามอัตราน้ำมันแบบอัตโนมัติ
 • ดูรายงานการจองรถขนส่ง และ นำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้
 • กำหนดสิทธิ์ให้แต่ละหน่วยงาน เข้าถึงราคาค่าขนส่ง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนได้
 • ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้ทำงานภายใต้ระบบ และมาตรฐานเดียว

360TECHX TMS - X2

Fleet Monitoring

เชื่อมต่อระบบ TMS เข้ากับตำแหน่งของรถขนส่ง

 • เช็คสถานะการขนส่งได้ตลอดเวลา, พร้อมบันทึกรูปภาพ และเอกสารการขนส่ง
 • ประเมิน และคาดการณ์เวลาการขนส่งได้ทุกจุดรับ-ส่งสินค้า (Estimated Time Arrival, Estimated Time Departure)
 • ไม่จำกัดการใช้งานของแอปคนขับรถ
 • รองรับการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ GPS

360TECHX TMS - X3

Planning and
Scheduling

ด้วยอัลกอลิธึมอัจฉริยะจาก 360BRAIN

 • วางแผนการขึ้น-ลงสินค้าแบบหลายสถานที่ได้
 • วางแผนการขึ้น-ลงสินค้าแบบหลายคันได้
 • วางแผนรอบการขนส่งให้เต็มประสิทธิภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ง่าย,สะดวก,ทันต่อสถานการณ์
 • รองรับการเชื่อมต่อระบบ ERP เช่น SAP, ORACLE, MICROSOFT DYNAMICS, ODOO และ WMS เช่น SAP, ORACLE, HONEYWELL

360TECHX TMS - X4

Settlement

การจัดการค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่ง

 • จัดการสรุปรายได้และต้นทุนค่าขนส่งได้ทันที
 • บันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในแต่ละ Shipment ได้โดยง่าย
 • รองรับกระบวนการรับวางบิล และ เอกสารต่างๆ ผ่านทางออนไลน์
 • รองรับการเชื่อมต่อค่าใช้จ่ายไปสู่ระบบ ERP

รายละเอียดราคาระบบ TMS คุ้มค่าต่อการใช้งาน

เหมาะสำหรับธุรกิจขนส่งขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SME)

Free

เหมาะสำหรับธุรกิจขนส่งขนาดกลาง

เหมาะสำหรับธุรกิจขนส่งขนาดใหญ่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า