เลื่อนลง

ระบบบริหารจัดการงานขนส่ง ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณ

เติบโตอย่างยั่งยืน

ระบบบริการจัดการงานขนส่ง

SHIPMENT MANAGEMENT SYSTEM

จัดการออเดอร์และจ่ายงานขนส่ง ที่รองรับรูปแบบของ Order
ที่หลากหลาย ทั้งแบบเต็มคันรถ (FTL), แบบรวมเที่ยว (LTL)
และ แบบล็อตขนาดใหญ่ (Multiple Truck Loads)
พร้อมแอปพลิเคชั่นให้คนขับอัพสถานะและรูปภาพงานขนส่ง
เพื่อให้คุณสามารถมอนิเตอร์การส่งสินค้าได้แบบทันที
พร้อมทั้งแชร์ให้ลูกค้าได้

ระบบวางแผนเส้นทางการขนส่ง

VRP (VERTICAL ROUTINGPLANNING)

วิเคราะห์เส้นทางและงานขนส่งในแต่ละรอบ
และวางแผนจัดรถขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
พร้อมคัดเลือกผู้ขนส่งที่เหมาะสม
กับแผนการจัดรถขนส่งในแต่ละรอบได้
อีกทั้งยังรองรับงานขนส่งแบบ Milk-run

ระบบบริหารการขึ้น-ลงสินค้า

LOADING OPTIMIZATIONAND

SLOT MANAGEMENT

 • วางแผนการโหลดและเรียงสินค้าของรถขนส่ง ช่วยประหยัดเวลา และเพื่อความสะดวก ในการขึ้น-ลงสินค้า แต่ละจุด
 • วางแผนตารางเวลาและสถานที่ขึ้น-ลงแต่ละจุด
  ให้เหมาะสมกับแผนตารางรถขนส่ง

รองรับการเชื่อมต่อ GPS

มากกว่า 20 แบรนด์

MULTI GPS MONITORING

สามารถแสดงสถานะการขนส่งจาก GPS
หลายระบบได้ในหน้าจอเดียว
รวบรวมและประมวลผลสถานะการขนส่งได้รวดเร็ว แม่นยำ
หมดปัญหาการเปิดหน้าจอหลายระบบ
ช่วยลดปัญหาความล่าช้าในการขนส่ง

มองเห็นภาพรวมธุรกิจแบบ 360 องศา

OVERVIEW YOUR BUSINESS IN 360 DEGREE

จัดเก็บข้อมูลการขนส่ง ข้อมูลรถบรรทุก และพนักงานขับรถได้
เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม

การขนส่งของคุณได้แบบรอบด้าน อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อ
ข้อมูลจากระบบภายนอก และระบบจัดการอื่นๆ ในองค์กรคุณ
ทำให้คุณสามารถปรับปรุง และพัฒนาการขนส่งได้ตรงจุด
และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบคำนวณน้ำมัน
และระบบซื้อน้ำมันออนไลน์

ONLINE FLEET CARD

คำนวณค่านำ้มันแต่ละงานขนส่งแบบอัตโนมัติ
พร้อมเชื่อมต่อระบบซื้อน้ำมันและจ่ายคูปองค่าน้ำมันออนไลน์ให้
คนขับได้ทันที ใช้งานง่าย เพียงแสดงรหัสที่่สถานบริการนำ้มัน
พร้อมบันทึกข้อมูลการเติมนำ้มันแบบทันที
จัดการค่าใช้จ่ายสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ระบบ TMS สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

จัดการงานขนส่งไว้ในระบบเดียว

ระบบ TMS ช่วยในการจัดการขนส่ง ตั้งเเต่การมอบหมายงานให้คนขับ เช็คสถานะงาน และบันทึกรายรับ
รายจ่ายสามารถทำงานร่วมกันบนเเพลตฟอร์มเดียว ทั้งเจ้าของงาน ลูกค้า รถ และคนขับ

ระบบติดตามงาน และช่วยแจ้งเตือนอัตโนมัติ

อัพเดตสถานะงานของคนขับ ผ่าน mobile application ของคนขับ 360TRUCKER เชื่อมต่อกับระบบ
TMS 360TechX เพื่ออัพเดตการเข้ารับ/จัดส่งสินค้าแบบ real-time

รวบรวมค่าใช้จ่ายการขนส่งเบื้องต้น

บันทึกรายรับ/รายจ่าย และคำนวณค่าเที่ยว คนรถ แรงงาน และอื่นๆ ให้อัตโนมัติ
เพื่อประเมินรายได้เเละกำไรในการวิ่งงานแบบเบื้องต้นได้

เหมาะกับธุรกิจ SME ขนส่ง รายเล็กและรายย่อย

รวมถึงธุรกิจที่กำลังตั้งไข่ ที่มีเครือข่ายเจ้าของสินค้าเป็นจำนวนมากเป็นตัวช่วยที่ให้คุณทำงานผ่านระบบที่ไหนก็ได้
ตำแหน่งไหน ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ในระบบเดียว

ระบบ TMS สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

จัดการงานขนส่งไว้ในระบบเดียว

ระบบ TMS ช่วยในการจัดการขนส่ง ตั้งเเต่การมอบหมายงานให้คนขับ เช็คสถานะงาน และบันทึกรายรับรายจ่ายสามารถทำงานร่วมกันบนเเพลตฟอร์มเดียว ทั้งเจ้าของงาน ลูกค้า รถ และคนขับ

ระบบติดตามงาน และช่วยแจ้งเตือนอัตโนมัติ

อัพเดตสถานะงานของคนขับ ผ่าน mobile application ของคนขับ
360TRUCKER เชื่อมต่อกับระบบ TMS 360TechX
เพื่ออัพเดตการเข้ารับ/จัดส่งสินค้าแบบ real-time

รวบรวมค่าใช้จ่ายการขนส่งเบื้องต้น

บันทึกรายรับ/รายจ่าย และคำนวณค่าเที่ยว คนรถ แรงงาน และอื่นๆ ให้อัตโนมัติ เพื่อประเมินรายได้เเละกำไรในการวิ่งงานแบบเบื้องต้นได้

เหมาะกับธุรกิจ SME ขนส่ง รายเล็กและรายย่อย

รวมถึงธุรกิจที่กำลังตั้งไข่ ที่มีเครือข่ายเจ้าของสินค้าเป็นจำนวนมากเป็นตัวช่วยที่ให้คุณทำงานผ่านระบบที่ไหนก็ได้ตำแหน่งไหน
ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ในระบบเดียว

ระบบ TMS สำหรับธุรกิจขนาดกลาง

สร้างงานได้ง่ายขึ้นผ่าน import booking (excel)

ด้วยการมีแบบฟอร์มไฟล์ excel ซึ่งสามารถอัพโหลดและสร้าง booking ได้อัตโนมัติ สะดวก ง่าย และรวดเร็ว

มองเห็นภาพรวมสถานะขนส่งได้มากขึ้นผ่าน Dashboard

แสดงภาพรวมสถานะผ่าน dashboard เพื่อติดตามสถานะของงานในเเต่ละจุด
เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นเเบบทันท่วงที

ติดตามสถานะขนส่งแบบ realtime ผ่าน GPS

เราได้รวบรวม GPS จากทุกเจ้าในตลาดไว้ที่เดียว เพื่อให้สะดวกต่อการติดตามรถขนส่งแบบ realtime
และสามารถย้อนเวลาดูสถานะในเเต่ละจุดได้

เหมาะสำหรับกลุ่มบริษัทขนส่งขนาดกลาง

ธุรกิจขนส่งขนาดกลางที่มีรถในการดูเเลจำนวนมาก ช่วงให้งานขนส่งในแต่ละวันง่ายยิ่งขึ้น
สามารถเพิ่มรายได้จากรถเที่ยวเปล่าด้วย 360Truck แพลตฟอร์มรถบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ระบบ TMS สำหรับธุรกิจขนาดกลาง

สร้างงานได้ง่ายขึ้นผ่าน import booking (excel)

ด้วยการมีแบบฟอร์มไฟล์ excel ซึ่งสามารถอัพโหลดและสร้าง booking ได้อัตโนมัติ สะดวก ง่าย และรวดเร็ว

มองเห็นภาพรวมสถานะขนส่งได้มากขึ้นผ่าน Dashboard

แสดงภาพรวมสถานะผ่าน dashboard
เพื่อติดตามสถานะของงานในเเต่ละจุดเพื่อให้คุณสามารถ
แก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นเเบบทันท่วงที

ติดตามสถานะขนส่งแบบ realtime ผ่าน GPS

เราได้รวบรวม GPS จากทุกเจ้าในตลาดไว้ที่เดียว เพื่อให้สะดวก
ต่อการติดตามรถขนส่งแบบ realtime และสามารถย้อนเวลา
ดูสถานะในเเต่ละจุดได้

เหมาะสำหรับกลุ่มบริษัทขนส่งขนาดกลาง

ธุรกิจขนส่งขนาดกลางที่มีรถในการดูเเลจำนวนมาก ช่วงให้งานขนส่ง
ในแต่ละวันง่ายยิ่งขึ้นสามารถเพิ่มรายได้จากรถเที่ยวเปล่าด้วย
360Truck แพลตฟอร์มรถบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ระบบ TMS วางแผนและจัดการบริหารงานขนส่ง
สำหรับองค์กรขนาดใหญ่

ออกแบบระบบและกระบวนการทำงานเป็นมาตรฐาน

ด้วยระบบที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกัน ทำให้การทำงานมีมาตราฐาน ทั้งในฝั่งกลุ่มเจ้าของสินค้า เเละผู้ขนส่ง
รวมไปถึงคนขับ ที่จะเชื่อมต่อสถานะ แสดงแบบ realtime

รองรับระบบ ERP และ WMS ชั้นนำระบบโลก

ให้คุณสามารถเชื่อมต่อระบบ ERP/WMS ชั้นนำได้ทุกแบรนด์ด้วย 360integration Agent (PROXY) ข้อมูล
Shipment ข้อมูลสถานการณ์จัดส่ง ข้อมูลเก็บ/จ่ายค่าขนส่ง

รองรับการปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับธุรกิจ

บริการปรับแต่ง Customization ระบบ 360TECHX Enterprise เพื่อปรับระบบให้เข้ากับ Process

บริการให้คำปรึกษาสำหรับระบบจัดการงานขนส่ง

บริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องการประยุกต์การใช้ TMS สำหรับองค์กรขนาดใหญ่
ช่วยวางสถาปัตยกรรมระบบ และปรับปรุงกระบวนการขนส่งให้ดียิ่งขึ้น

ระบบ TMS วางแผนและจัดการบริหารงานขนส่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

ออกแบบระบบและกระบวนการทำงานเป็นมาตรฐาน

ด้วยระบบที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกัน ทำให้การทำงาน
มีมาตราฐาน ทั้งในฝั่งกลุ่มเจ้าของสินค้า เเละผู้ขนส่ง รวมไปถึงคนขับ
ที่จะเชื่อมต่อสถานะ แสดงแบบ realtime

รองรับระบบ ERP และ WMS ชั้นนำระบบโลก

ให้คุณสามารถเชื่อมต่อระบบ ERP/WMS ชั้นนำได้ทุกแบรนด์ด้วย
360integration Agent (PROXY) ข้อมูล Shipment
ข้อมูลสถานการณ์จัดส่ง ข้อมูลเก็บ/จ่ายค่าขนส่ง

รองรับการปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับธุรกิจ

บริการปรับแต่ง Customization ระบบ 360TECHX Enterprise
เพื่อปรับระบบให้เข้ากับ Process

บริการให้คำปรึกษาสำหรับระบบจัดการงานขนส่ง

บริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องการประยุกต์การใช้
TMS สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ช่วยวางสถาปัตยกรรมระบบ
และปรับปรุงกระบวนการขนส่งให้ดียิ่งขึ้น

360TOP UP

ONLINE FLEET CARD

ระบบคำนวณน้ำมัน และระบบซื้อน้ำมันออนไลน์

ระบบคำนวณน้ำมัน และจัดการคูปองน้ำมัน ให้คนขับ

ระบบจะทำการคำนวณน้ำมัน และสร้างเป็นคูปองส่งให้คนขับตามแต่ละงานขนส่งแบบอัตโนมัติ

ระบบซื้อน้ำมันและจ่ายคูปองน้ำมันออนไลน์

ให้คุณสามารถซื้อน้ำมันได้ล่วงหน้าพร้อมรับส่วนลดพิเศษ และจ่ายเป็นคูปองน้ำมันออนไลน์ ส่งให้คนขับ
รถบรรทุกของคุณ เติมได้ที่ปั๊มน้ำมัน PT ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

ส่งรหัสเติมน้ำมันให้คนขับผ่านแอป 360TRUCKER

สามารถติดตามสถานะการเติมน้ำมันได้ทันทีที่คนขับรถบรรทุกของท่านใช้คูปองเติมน้ำมัน บันทึกเป็นข้อมูล
พร้อมออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี และคะแนนสะสมแต้ม PT Max Card ป้องกันการทุจริตได้ 100%

360TOP UP

ONLINE FLEET CARD

ระบบคำนวณน้ำมัน และระบบซื้อน้ำมันออนไลน์

ระบบคำนวณน้ำมัน และจัดการคูปองน้ำมัน
ให้คนขับ

ระบบจะทำการคำนวณน้ำมัน และสร้างเป็นคูปองส่งให้คนขับ
ตามแต่ละงานขนส่งแบบอัตโนมัติ

ระบบซื้อน้ำมันและจ่ายคูปองน้ำมันออนไลน์

ให้คุณสามารถซื้อน้ำมันได้ล่วงหน้าพร้อมรับส่วนลดพิเศษ
และจ่ายเป็นคูปองน้ำมันออนไลน์ ส่งให้คนขับรถบรรทุกของคุณ
เติมได้ที่ปั๊มน้ำมัน PT ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

ส่งรหัสเติมน้ำมันให้คนขับผ่านแอป 360TRUCKER

สามารถติดตามสถานะการเติมน้ำมันได้ทันทีที่คนขับรถบรรทุกของท่านใช้คูปองเติมน้ำมัน บันทึกเป็นข้อมูล พร้อมออกใบเสร็จ
ใบกำกับภาษี และคะแนนสะสมแต้ม PT Max Card
ป้องกันการทุจริตได้ 100%

ขอแนะนำให้รู้จัก

360TECHX TMS

360TECHX TMS

Transport Management Platform

Streamlining supply chain with proven technology

ระบบจัดการธุรกิจขนส่งยุคใหม่ ที่ง่ายกว่า

ปลอดภัย มั่นใจ ใช้ฟรี! ครั้งแรกในไทย

ฟีเจอร์เด่น

บริหารจัดการงานขนส่ง, ติดตามสถานะ,
ข้อมูลรถ และคนขับแบบออนไลน์

สามารถสั่งงาน และติดตามสถานะงานขนส่งได้จากทุกที่ จัดเก็บข้อมูลรถบรรทุก และข้อมูลคนขับรถเพื่อมอนิเตอร์การส่งสินค้า และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานให้มีคุณภาพมากขึ้น

มองเห็นภาพรวมของธุรกิจคุณแบบ 360
องศา

สามารถประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการขนส่งของคุณ ด้วย Dashboard ที่ 360TECHXTMS ได้จัดเตรียมไว้ให้อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบภายนอก และระบบจัดการอื่น ๆ ในองค์กรคุณ

เชื่อมต่อแพลตฟอร์มขนส่ง (Logtistics
Marketplace) ได้ทันที

ช่วยหางานสำหรับรถของคุณที่ว่าง หรือช่วยหารถเพิ่มเติมหากต้องการ (Cloud Sourcing) และสามารถจัดการงานของตัวเอง และงานจากแพลตฟอร์มได้จากที่เดียว

เทคโนโลยีในการวางแผนและแนะนำงานอัตโนมัติ

ช่วยให้การจัดตารางรถ, วางแผน, และบริหารงานขนส่งได้ประสิทธิภาพสูงสุด และรวดเร็ว ด้วยระบบการประมวลข้อมูลแบบทันทีด้วยอัลกอริทึมของเรา

เปิดตัวล่าสุด!!
ระบบจัดคิวเข้ารับสินค้าอัจฉริยะแบบ
REAL TIME

ผู้ขนส่งของคุณสามารถจองคิวเพื่อรับขึ้นสินค้าได้ ลดปัญหาการแอดอัดในหน้างาน เพิ่มประสิทธิภาพ และบริหารเวลาการขึ้นสินค้าได้ดีกว่าที่เคย

เร็ว ๆ นี้!!
ระบบคำนวณน้ำมัน และระบบซื้อน้ำมันออนไลน์

จัดการค่าน้ำมันใน booking ได้ทันทีตามสูตรการคำนวณของคุณ พร้อมระบบซื้อน้ำมันออนไลน์ที่พนักงานสามารถบริหารจัดการให้คนขับได้ทันที

มองเห็นและภาพรวมของธุรกิจคุณแบบ 360 องศา

ข้อมูลการขนส่งที่ระบบ TMS เก็บไว้ เพื่อใช้ในการประมวลผล และวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้นอย่างรอบด้าน ด้วย Dashboard ที่ TMS ได้จัดเตรียมไว้ให้

 • ระบบจัดการรถบรรทุกขนส่ง

  ทำงานครบจบในระบบเดียว

 • การชำระบัญชี

  ต่อระบบ TMS เข้ากับการบัญชีของคุณ

 • มอนิเตอร์กลุ่มรถโดยง่าย

  เชื่อมต่อ TMS เข้ากับตำแหน่งของรถขนส่ง

 • การชำระบัญชี

  ด้วยอัลกอลิธึมจับคู่งานอัจฉริยะจาก 360 TRUCK

ประมูลงานโลจิสติกส์จะง่ายขึ้น เมื่อใช้ iBid

ระบบจัดการเปิดประมูลงานโลจิสติกส์ ประมูลงานขนส่งออนไลน์สำหรับธุรกิจ​

ฟีเจอร์เด่น

ศูนย์รวมการประมูลงานโลจิสติกส์

ใช้ระบบ iBID เพียงระบบเดียวสามารถเชิญผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและจัดการการประมูลงาน
โลจิสติกส์ หรือประมูลงานขนส่งในรูปแบบออนไลน์ ตามเส้นทางขนส่งต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะกี่เส้นทางก็จบได้ในที่เดียว

ใช้ระบบ iBID เพียงระบบเดียวสามารถเชิญผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและจัดการการประมูลงาน
โลจิสติกส์ หรือประมูลงานขนส่งในรูปแบบออนไลน์ ตามเส้นทางขนส่งต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะกี่เส้นทางก็จบได้ในที่เดียว

แดชบอร์ด ทันทุกข้อมูล

ติดตามข้อมูลการประมูลงานขนส่งโลจิสติกส์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตาม และวิเคราะห์ผลการประมูลงานขนส่งออนไลน์ ได้อย่างโปร่งใส

ลดการใช้เอกสารในการประมูลงานขนส่ง

iBID มีครบทุกความต้องการของการประมูลงานขนส่งออนไลน์โดยไม่ต้องใช้เอกสารเป็นตั้ง ๆ ลดต้นทุนการส่งเอกสาร ลดโอกาสสูญหายของเอกสาร และยังจัดการข้อมูลได้ดีขึ้น

นำผลการประมูลงานขนส่งออนไลน์ไปใช้งานต่อได้

รวบรวมผลการประมูลงานขนส่งสินค้า ในรูปแบบออนไลน์ การคำนวณราคาน้ำมัน ข้อมูลผู้ขนส่ง โควตาการขนส่ง นำไปจัดการต่อได้แบบไร้รอยต่อในระบบ 360TECHX Transport Management System

360

TECHX

LAUNCHPAD

อัพเดตการเปิดตัวผลงาน

ใช้งานแล้ว
IBID

Online Freight Bidding Platform
ระบบจัดการเปิดประมูลขนส่งออนไลน์สำหรับธุรกิจ

ทำให้ทุกการประมูลของการขนส่งง่ายขึ้น โปร่งใส และจัดการได้ด้วยต้นทุนต่ำ 

ใช้งานแล้ว
360TECHX TMS – X1

Transport Booking Management System
ระบบจัดการการขนส่ง

ฟีเจอร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับจัดการออเดอร์การขนส่ง

ใช้งานแล้ว
360TECHX TMS – X2

Fleet Monitoring 

ระบบติดตามและแจ้งเตือนสถานะการขนส่ง 

เชื่อมต่อระบบ TMS เข้ากับตำแหน่งของรถขนส่ง

ใช้งานแล้ว
360TECHX TMS – X3

Planning and Scheduling
ระบบวางแผนและแนะนำการจัดรถขนส่งแบบอัตโนมัติ

ด้วยอัลกอลิธึมอัจฉริยะจาก 360BRAIN™

กำลังพัฒนา
360TECHX TMS – X4

Settlement

ระบบจัดการค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่ง

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนขนส่งให้ดียิ่งขึ้น

เร็ว ๆ นี้
360TECHX TMS – X5

ระบบคำนวณน้ำมัน และ ระบบซื้อน้ำมันออนไลน์

จัดการค่าน้ำมันใน booking ได้ทันทีตามสูตรการคำนวณของคุณ พร้อมระบบซื้อน้ำมันออนไลน์ที่พนักงานสามารถบริหารจัดการให้คนขับได้ทันที

ใช้งานแล้ว
IBID

Online Freight Bidding Platform
ระบบจัดการเปิดประมูลขนส่งออนไลน์สำหรับธุรกิจ

ทำให้ทุกการประมูลของการขนส่งง่ายขึ้น โปร่งใส และจัดการได้ด้วยต้นทุนต่ำ 

เปิดตัวล่าสุด
360TECHX TMS – X1
Transport Booking Management System ระบบจัดการการขนส่ง ฟีเจอร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับจัดการ
ออเดอร์การขนส่ง
เร็ว ๆ นี้
360TECHX TMS – X2

Fleet Monitoring 

ระบบติดตามและแจ้งเตือนสถานะการขนส่ง 

เชื่อมต่อระบบ TMS เข้ากับตำแหน่งของรถขนส่ง

เร็ว ๆ นี้
360TECHX TMS – X3

Planning and Scheduling
ระบบวางแผนและแนะนำการจัดรถขนส่งแบบอัตโนมัติ

ด้วยอัลกอลิธึมอัจฉริยะจาก 360BRAIN™

กำลังพัฒนา
360TECHX TMS – X4

Settlement

ระบบจัดการค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่ง

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนขนส่งให้ดียิ่งขึ้น

เพราะเราเชื่อว่าอนาคต คือ

เทคโนโลยี

ทุกซัพพลายเชน ทุกธุรกิจจะสามารถพัฒนา เติบโต และอยู่รอดได้
ต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และเชื่อมโยงกับโลกภายนอกได้อย่างไร้รอยต่อ

เพราะเราเชื่อว่าอนาคต คือ

เทคโนโลยี

ทุกซัพพลายเชน ทุกธุรกิจจะสามารถพัฒนา เติบโต และอยู่รอดได้ ต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมาตรฐานเดียวกันและเชื่อมโยงกับโลกภายนอกได้อย่างไร้รอยต่อ

เพราะเราเชื่อว่าอนาคต คือ

เทคโนโลยี

ทุกซัพพลายเชน ทุกธุรกิจจะสามารถพัฒนา เติบโต และอยู่รอดได้ ต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมาตรฐานเดียวกันและเชื่อมโยงกับโลกภายนอกได้อย่างไร้รอยต่อ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า