เลื่อนลง

ขอแนะนำให้รู้จัก

360TECHX TMS

360TECHX TMS

Transport Management Platform

Streamlining supply chain with proven technology

ระบบจัดการธุรกิจขนส่งยุคใหม่ ที่ง่ายกว่า

ปลอดภัย มั่นใจ ใช้ฟรี! ครั้งแรกในไทย

ฟีเจอร์เด่น

บริหารจัดการงานขนส่ง, ติดตามสถานะ,
ข้อมูลรถ และคนขับแบบออนไลน์

สามารถสั่งงาน และติดตามสถานะงานขนส่งได้จากทุกที่ จัดเก็บข้อมูลรถบรรทุก และข้อมูลคนขับรถเพื่อมอนิเตอร์การส่งสินค้า และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานให้มีคุณภาพมากขึ้น

มองเห็นภาพรวมของธุรกิจคุณแบบ 360
องศา

สามารถประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการขนส่งของคุณ ด้วย Dashboard ที่ 360TECHXTMS ได้จัดเตรียมไว้ให้อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบภายนอก และระบบจัดการอื่น ๆ ในองค์กรคุณ

เชื่อมต่อแพลตฟอร์มขนส่ง (Logtistics
Marketplace) ได้ทันที

ช่วยหางานสำหรับรถของคุณที่ว่าง หรือช่วยหารถเพิ่มเติมหากต้องการ (Cloud Sourcing) และสามารถจัดการงานของตัวเอง และงานจากแพลตฟอร์มได้จากที่เดียว

เทคโนโลยีในการวางแผนและแนะนำงานอัตโนมัติ

ช่วยให้การจัดตารางรถ, วางแผน, และบริหารงานขนส่งได้ประสิทธิภาพสูงสุด และรวดเร็ว ด้วยระบบการประมวลข้อมูลแบบทันทีด้วยอัลกอริทึมของเรา

เปิดตัวล่าสุด!!
ระบบจัดคิวเข้ารับสินค้าอัจฉริยะแบบ
REAL TIME

ผู้ขนส่งของคุณสามารถจองคิวเพื่อรับขึ้นสินค้าได้ ลดปัญหาการแอดอัดในหน้างาน เพิ่มประสิทธิภาพ และบริหารเวลาการขึ้นสินค้าได้ดีกว่าที่เคย

เร็ว ๆ นี้!!
ระบบคำนวณน้ำมัน และระบบซื้อน้ำมันออนไลน์

จัดการค่าน้ำมันใน booking ได้ทันทีตามสูตรการคำนวณของคุณ พร้อมระบบซื้อน้ำมันออนไลน์ที่พนักงานสามารถบริหารจัดการให้คนขับได้ทันที

มองเห็นและภาพรวมของธุรกิจคุณแบบ 360 องศา

ข้อมูลการขนส่งที่ระบบ TMS เก็บไว้ เพื่อใช้ในการประมวลผล และวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้นอย่างรอบด้าน ด้วย Dashboard ที่ TMS ได้จัดเตรียมไว้ให้

 • ระบบจัดการรถบรรทุกขนส่ง

  ทำงานครบจบในระบบเดียว

 • การชำระบัญชี

  ต่อระบบ TMS เข้ากับการบัญชีของคุณ

 • มอนิเตอร์กลุ่มรถโดยง่าย

  เชื่อมต่อ TMS เข้ากับตำแหน่งของรถขนส่ง

 • การชำระบัญชี

  ด้วยอัลกอลิธึมจับคู่งานอัจฉริยะจาก 360 TRUCK

ประมูลงานโลจิสติกส์จะง่ายขึ้น เมื่อใช้ iBid

ระบบจัดการเปิดประมูลงานโลจิสติกส์ ประมูลงานขนส่งออนไลน์สำหรับธุรกิจ​

ฟีเจอร์เด่น

ศูนย์รวมการประมูลงานโลจิสติกส์

ใช้ระบบ iBID เพียงระบบเดียวสามารถเชิญผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและจัดการการประมูลงาน
โลจิสติกส์ หรือประมูลงานขนส่งในรูปแบบออนไลน์ ตามเส้นทางขนส่งต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะกี่เส้นทางก็จบได้ในที่เดียว

ใช้ระบบ iBID เพียงระบบเดียวสามารถเชิญผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและจัดการการประมูลงาน
โลจิสติกส์ หรือประมูลงานขนส่งในรูปแบบออนไลน์ ตามเส้นทางขนส่งต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะกี่เส้นทางก็จบได้ในที่เดียว

แดชบอร์ด ทันทุกข้อมูล

ติดตามข้อมูลการประมูลงานขนส่งโลจิสติกส์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตาม และวิเคราะห์ผลการประมูลงานขนส่งออนไลน์ ได้อย่างโปร่งใส

ลดการใช้เอกสารในการประมูลงานขนส่ง

iBID มีครบทุกความต้องการของการประมูลงานขนส่งออนไลน์โดยไม่ต้องใช้เอกสารเป็นตั้ง ๆ ลดต้นทุนการส่งเอกสาร ลดโอกาสสูญหายของเอกสาร และยังจัดการข้อมูลได้ดีขึ้น

นำผลการประมูลงานขนส่งออนไลน์ไปใช้งานต่อได้

รวบรวมผลการประมูลงานขนส่งสินค้า ในรูปแบบออนไลน์ การคำนวณราคาน้ำมัน ข้อมูลผู้ขนส่ง โควตาการขนส่ง นำไปจัดการต่อได้แบบไร้รอยต่อในระบบ 360TECHX Transport Management System

360

TECHX

LAUNCHPAD

อัพเดตการเปิดตัวผลงาน

ใช้งานแล้ว
IBID

Online Freight Bidding Platform
ระบบจัดการเปิดประมูลขนส่งออนไลน์สำหรับธุรกิจ

ทำให้ทุกการประมูลของการขนส่งง่ายขึ้น โปร่งใส และจัดการได้ด้วยต้นทุนต่ำ 

ใช้งานแล้ว
360TECHX TMS – X1

Transport Booking Management System
ระบบจัดการการขนส่ง

ฟีเจอร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับจัดการออเดอร์การขนส่ง

ใช้งานแล้ว
360TECHX TMS – X2

Fleet Monitoring 

ระบบติดตามและแจ้งเตือนสถานะการขนส่ง 

เชื่อมต่อระบบ TMS เข้ากับตำแหน่งของรถขนส่ง

ใช้งานแล้ว
360TECHX TMS – X3

Planning and Scheduling
ระบบวางแผนและแนะนำการจัดรถขนส่งแบบอัตโนมัติ

ด้วยอัลกอลิธึมอัจฉริยะจาก 360BRAIN™

กำลังพัฒนา
360TECHX TMS – X4

Settlement

ระบบจัดการค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่ง

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนขนส่งให้ดียิ่งขึ้น

เร็ว ๆ นี้
360TECHX TMS – X5

ระบบคำนวณน้ำมัน และ ระบบซื้อน้ำมันออนไลน์

จัดการค่าน้ำมันใน booking ได้ทันทีตามสูตรการคำนวณของคุณ พร้อมระบบซื้อน้ำมันออนไลน์ที่พนักงานสามารถบริหารจัดการให้คนขับได้ทันที

ใช้งานแล้ว
IBID

Online Freight Bidding Platform
ระบบจัดการเปิดประมูลขนส่งออนไลน์สำหรับธุรกิจ

ทำให้ทุกการประมูลของการขนส่งง่ายขึ้น โปร่งใส และจัดการได้ด้วยต้นทุนต่ำ 

เปิดตัวล่าสุด
360TECHX TMS – X1
Transport Booking Management System ระบบจัดการการขนส่ง ฟีเจอร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับจัดการ
ออเดอร์การขนส่ง
เร็ว ๆ นี้
360TECHX TMS – X2

Fleet Monitoring 

ระบบติดตามและแจ้งเตือนสถานะการขนส่ง 

เชื่อมต่อระบบ TMS เข้ากับตำแหน่งของรถขนส่ง

เร็ว ๆ นี้
360TECHX TMS – X3

Planning and Scheduling
ระบบวางแผนและแนะนำการจัดรถขนส่งแบบอัตโนมัติ

ด้วยอัลกอลิธึมอัจฉริยะจาก 360BRAIN™

กำลังพัฒนา
360TECHX TMS – X4

Settlement

ระบบจัดการค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่ง

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนขนส่งให้ดียิ่งขึ้น

เพราะเราเชื่อว่าอนาคต คือ

เทคโนโลยี

ทุกซัพพลายเชน ทุกธุรกิจจะสามารถพัฒนา เติบโต และอยู่รอดได้
ต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และเชื่อมโยงกับโลกภายนอกได้อย่างไร้รอยต่อ

เพราะเราเชื่อว่าอนาคต คือ

เทคโนโลยี

ทุกซัพพลายเชน ทุกธุรกิจจะสามารถพัฒนา เติบโต และอยู่รอดได้ ต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมาตรฐานเดียวกันและเชื่อมโยงกับโลกภายนอกได้อย่างไร้รอยต่อ

เพราะเราเชื่อว่าอนาคต คือ

เทคโนโลยี

ทุกซัพพลายเชน ทุกธุรกิจจะสามารถพัฒนา เติบโต และอยู่รอดได้ ต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมาตรฐานเดียวกันและเชื่อมโยงกับโลกภายนอกได้อย่างไร้รอยต่อ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า